Sony Xperia E4g - Cilësimet e ekranit

background image

Cilësimet e ekranit

Për të rregulluar ndriçimin e ekranit

1

Nga ekrani juaj fillestar trokitni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Ekrani > Ndriçimi.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për

Përshtatu me kushtet e ndriçimit nëse është e

shenjuar.

4

Zvarritni rrëshqitësin për të rregulluar ndriçimin.

Ulja e nivelit të ndriçimit rrit rendimentin e baterisë.

Për të cilësuar ekranin që të dridhet kur preket

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet> Tingulli.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dridhje kur preket. Ekrani tani dridhet kur trokitni

lehtë mbi tastet funksionale dhe disa aplikacione.

Për të rregulluar kohën e mosveprimit para se ekrani të çaktivizohet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Gjendje gjumi.

3

Përzgjidhni një opsion.

Për ta çaktivizuar shpejt ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

Kontrolli inteligjent i dritës së sfondit

Kontrolli inteligjent i dritës së sfondit mban ekranin aktiv për aq kohë sa e mbani pajisjen

në dorë. Pasi e vendosni diku pajisjen, ekrani çaktivizohet sipas cilësimit tuaj të fjetjes.

Për të aktivizuar funksionin e kontrollit inteligjent të dritës së sfondit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Ekrani > Kontr. intlgj. drit. së sfond..

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Kontr. intlgj. drit. së sfond. në të djathtë.