Sony Xperia E4g - Cilësimet e gjuhës

background image

Cilësimet e gjuhës

Mund të përzgjidhni një gjuhë të paracaktuar për pajisjen tuaj dhe ta ndryshoni atë

përsëri më vonë. Gjithashtu mund të ndryshoni gjuhën e shkrimit për futjen e tekstit.

Shikoni

Personalizimi i tastierës Xperia

në faqen 44 .

Për të ndryshuar gjuhën

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Gjuha dhe futja > Gjuha.

3

Përzgjidhni një opsion.

4

Takoni

OK.

Nëse zgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe takoni .

Pastaj zgjidhni tekstin pranë

, dhe zgjidhni rreshtin e parë në menynë që hapet. Pastaj,

mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi.