Sony Xperia E4g - Përmirësimi i daljes së zërit

background image

Përmirësimi i daljes së zërit

Mund të përmirësoni daljen e zërit që vjen nga altoparlantët në pajisjen tuaj duke

përdorur tipare si teknologjia Clear Phase™ dhe xLOUD™.

Përdorimi i teknologjisë Clear Phase™

Përdorni teknologjinë Clear Phase™ nga Sony për të rregulluar automatikisht cilësinë e

tingullit që vjen nga altoparlantët e brendshëm të pajisjes tuaj dhe merrni një tingull më të

pastër, më të natyrshëm.

Për të përmirësuar cilësinë e tingullit të altoparlantit duke përdorur Clear Phase™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Clear Phase™.

Aktivizimi i tiparit Clear Phase™ nuk ka asnjë ndikim mbi aplikacionet e komunikimit të zërit.

Për shembull, nuk ka ndryshim në cilësinë e zërit të telefonatës zanore.

Përdorimi i teknologjisë xLOUD™

Përdorni teknologjinë e filtrit të audios xLOUD™ nga Sony për të përmirësuar volumin e

altoparlantit pa sakrifikuar cilësinë. Merrni një tingull më dinamik ndërsa dëgjoni këngët

tuaja të preferuara.

Për të përmirësuar volumin e altoparlantit duke përdorur xLOUD™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

xLOUD™.

Aktivizimi i tiparit xLOUD™ nuk ka asnjë ndikim mbi aplikacionet e komunikimit të zërit. Për

shembull, nuk ka ndryshim në cilësinë e zërit të telefonatës zanore.

40

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.