Sony Xperia E4g - Tingulli, toni i ziles dhe volumi

background image

Tingulli, toni i ziles dhe volumi

Ju mund ta rregulloni volumin e tonit të ziles për telefonatat në hyrje dhe njoftimet si dhe

për riprodhimin e muzikës dhe të videove. Gjithashtu mund të cilësoni pajisjen tuaj në

regjimin e heshtjes në mënyrë që të mos tingëllojë kur jeni në një takim.

Për të rregulluar nivelet e volumit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli > Volumet.

3

Zvarritni rrëshqitësit e volumit në pozicionet e dëshiruara.

Mund të shtypni gjithashtu tastin e volumit lart ose poshtë për të rregulluar nivelet e volumit të

tonit të ziles dhe të riprodhimit të regjistrimit të mediave edhe kur ekrani është i kyçur.

Për të cilësuar pajisjen tuaj në regjimin me dridhje

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

Për të cilësuar pajisjen tuaj në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit poshtë derisa pajisja të dridhet dhe të shfaqet në shiritin

e gjendjes.

2

Shtypni përsëri poshtë tastin e volumit. shfaqet në shiritin e gjendjes.

Shtypni tastin e volumit lart për të dalë nga regjimi i heshtjes.

Për të cilësuar pajisjen në mënyrën e ziles dhe dridhjes

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dridhu gjatë rënies së ziles.

35

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar një ton zileje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Tingulli > Toni i ziles së telefonit.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë mbi për të përzgjedhur një

skedar muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të përzgjedhur tingullin e njoftimit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli > Tingulli i njoftimit.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

Disa aplikacione kanë tingujt e tyre të veçantë për njoftimet, të cilët mund t'i përzgjidhni nga

cilësimet e aplikacioneve.

Për të aktivizuar tonet e prekjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes

Tonet e prekjes të tast. së telef. dhe Tingujt e prekjes.