Sony Xperia E4g - Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave

background image

Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave

Mund të modifikoni videot që keni nxjerrë me kamerën tuaj. Për shembull, mund të

shkurtoni një video në gjatësinë e dëshiruar ose të rregulloni shpejtësinë e videos. Pasi të

ruani videon e modifikuar, versioni origjinal i pandryshuar i videos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të prerë një video

1

Gjatë riprodhimit të videos, trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e

veglave, pastaj trokitni lehtë mbi >

Prit.

2

Për të zhvendosur kuadrin e prerë në një vend tjetër të vijës kohore, prekni dhe

mbani skajin e kuadrit të prerë dhe zvarriteni në pozicionin e dëshiruar, pastaj

trokitni lehtë mbi

Apliko.

3

Për të ruajtur një kopje të videos së prerë, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të rregulluar shpejtësinë e një videoje

1

Gjatë riprodhimit të videos, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e

veglave, pastaj trokitni lehtë mbi >

Shpejtësia.

2

Përzgjidhni një opsion, pastaj prekni dhe mbani skajin e vijës kohore dhe tërhiqeni

atë në pozicionin e dëshiruar, dhe trokitni lehtë mbi

Apliko

3

Për të ruajtur një kopje të videos së modifikuar, trokitni lehtë mbi

Ruaj.