Sony Xperia E4g - Pamja e përgjithshme e pajisjes

background image

Pamja e përgjithshme e pajisjes

6

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1. Drita e ngarkimit/njoftimit
2. Objektivi i kamerës së përparme
3. Sensori i afërsisë/dritës
4. Mikrofolësi
5. Tasti i energjisë
6. Tasti i volumit/zoom-it
7. Mikrofoni kryesor
8. Mikrofoni i dytë

9. Drita e kamerës
10. Objektivi i kamerës kryesore
11. Foleja e kufjes me mikrofon
12. Zona e zbulimit të NFC™
13. Porta për ngarkuesin/kabllon USB
14. Vrima e rripit
15. Altoparlanti

Tipari NFC nuk është i disponueshëm në të gjitha tregjet.