Sony Xperia E4g - Dallim fytyrash

background image

Dallim fytyrash

Mund të përdorni dallimin e fytyrave për të sjellë një fytyrë jashtë qendrës në fokus.

Kamera automatikisht dallon deri në pesë fytyra, të treguara nga kuadrot e bardha. Një

kuadër me ngjyrë tregon se cila fytyrë është zgjedhur për fokusin. Fokusi është vendosur

për fytyrën më afër kamerës. Gjithashtu mund të takoni një nga kuadrot për të zgjedhur

se cila fytyrë duhet të jetë në fokus.

Për të aktivizuar dallimin e fytyrave

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni .

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë mbi

Mënyra e fokusimit > Dallimi i fytyrave.

Për të nxjerrë një foto duke përdorur dallimin e fytyrave

1

Kur kamera të jetë e hapur dhe

Dallimi i fytyrave i aktivizuar, drejtojeni kamerën

nga objekti juaj. Mund të dallohen deri në pesë fytyra dhe secila fytyrë e dalluar

vendoset në kuadër.

2

Trokitni lehtë mbi kuadrin që dëshironi të përzgjidhni për fokusin. Mos trokitni nëse

dëshironi që kamera ta përzgjedhë automatikisht fokusin.

3

Një kuadër me ngjyrë tregon se cila fytyrë është në fokus. Trokitni lehtë mbi ekran

për të nxjerrë foton.