Sony Xperia E4g - Për t’i shtuar pozicionin gjeografik fotove tuaja

background image

Për t'i shtuar pozicionin gjeografik fotove tuaja

Ndizni gjeoetiketimin për të shtuar te fotot vendndodhjen e përafërt gjeografike (një

gjeoetiketë) kur i nxirrni. Vendndodhja gjeografike përcaktohet ose nga rrjetet pa tel ose

teknologjia GPS.
Kur në ekranin e kamerës afishohet , gjeoetiketimi është ndezur por pozicioni

gjeografik nuk është gjetur. Kur afishohet , gjeoetiketimi është ndezur dhe vendndodhja

gjeografike është e disponueshme, kështu që fotoja mund të gjeoetiketohet. Kur nuk

afishohet asnjë nga këto dy simbole, gjeoetiketimi është hequr.

Për të aktivizuar gjeoetiketimin

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Vendndodhja.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Vendndodhja në të djathtë.

4

Aktivizoni kamerën.

5

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

6

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Gjeoetiketimi në të djathtë.