Sony Xperia E4g - Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

background image

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

Mund të përdorni një kartë kujtese për të bërë kopje rezervë të kontakteve. Shikoni

Transferimi i kontakteve

në faqen 53 për më shumë informacion se si të riktheni

kontaktet në pajisjen tuaj.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në kartën e kujtesës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi

Eksporto kontaktet > Karta SD.

3

Trokitni lehtë mbi

OK.

59

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.