Sony Xperia E4g - Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

background image

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve

1

Skedat Kontaktet, Telefonimi, Të preferuarat dhe Grupet

2

Modifikoni dhe shihni informacionin e kontaktit mjekësor dhe urgjencës

3

Shihni detajet e kontaktit

4

Kaloni te kontaktet që fillojnë me shkronjën e përzgjedhur

5

Qasuni tek opsionet e komunikimit për kontaktin

6

Kërkoni për kontakte

7

Shtoni një kontakt

8

Shihni më shumë opsione

54

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kërkuar një kontakt

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe futni një numër telefoni, emër ose informacion tjetër në

fushën

Kërko kontaktet. Lista e rezultateve filtrohet sa herë që futni një karakter.

Për të përzgjedhur cilët kontakte të shfaqen në aplikacionin Kontaktet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni , pastaj takoni

Filtro.

3

Në listën e shfaqur, shënoni ose çshënoni opsionet e dëshiruara. Nëse keni

sinkronizuar kontaktet tuaja me një llogari sinkronizimi, ajo llogari shfaqet në listë.

Trokitni lehtë mbi llogari, për të zgjeruar më tej listën e opsioneve.