Sony Xperia E4g - Transferimi i kontakteve

background image

Transferimi i kontakteve

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re. Mund të sinkronizoni

kontaktet nga një llogari në linjë ose të importoni kontakte drejtpërdrejt nga një pajisje

tjetër.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një kompjuter

Xperia™ Transfer është një aplikacion që ju ndihmon të mblidhni kontaktet nga pajisja

juaj e vjetër dhe t'i transferoni ato në pajisjen tuaj të re. Xperia™ Transfer, të cilën mund

t'a përdorni nga brenda programit kompjuterik Xperia™ Companion, lejon përdorimin e

pajisjeve celulare që operojnë në iOS/iCloud dhe Android™. Nëse jeni duke kaluar nga

një pajisje iOS, tipari i Përkimit të Aplikaionit sugjeron të barasvlefshmit Android të

aplikacioneve të iOS tuaj.
Për të përdorur Xperia™ Transfer, ju nevojitet:

Një kompjuter i lidhur me internetin.

Pajisja juaj e re Android™.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të re Android™.

Pajisja juaj e vjetër.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të vjetër.

Mund të mos ju duhet pajisja juaj e vjetër. Për pajisjet iOS, mund të lidhni drejtpërdrejt në

iCloud ose të përdorni një kopje rezervë vendore. Për pajisjet Sony të mëparshme në pronësi

mund të përdorni kopje rezervë vendore.

Për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re

1

Kërkoni dhe shkarkoni Xperia™ Companion (në një PC ose kompjuter Mac

®

) nga

http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion nëse softueri

nuk është tashmë i instaluar.

2

Pas instalimit me sukses, hapni aplikacionin Xperia™ Companion, pastaj klikoni

Xperia™ Transfer

dhe ndiqni udhëzimet përkatëse për të transferuar kontaktet

tuaja.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një llogari në linjë

Nëse i sinkronizoni kontaktet në pajisjen tuaj të vjetër ose në kompjuterin tuaj me një
llogari në linjë, për shembull, të Google Sync™, Facebook™ ose Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, mund t'i transferoni kontaktet tuaja në pajisjen e re duke përdorur atë

llogari.

Për të sinkronizuar kontaktet në pajisjen tuaj të re duke përdorur një llogari

sinkronizimi

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet> Llogaritë e

sinkronizimi.

3

Përzgjidhni llogarinë me të cilën dëshironi të sinkronizoni kontaktet tuaja dhe pastaj

trokitni lehtë mbi >

Sinkronizo tani.

Duhet të hyni në llogarinë përkatëse të sinkronizimit para se të sinkronizoni kontaktet tuaja me

të.

Metoda të tjera për transferimin e kontakteve

Ka disa mënyra të tjera për të transferuar kontaktet nga pajisja juaj e vjetër në pajisjen

tuaj të re. Për shembull, mund të kopjoni kontakte në një kartë kujtese, të përdorni
teknologjinë Bluetooth

®

ose t'i ruani kontaktet në një kartë SIM. Për më shumë

informacione të veçanta rreth transferimit të kontakteve nga pajisja juaj e vjetër, referojuni

udhëzuesit përkatës të përdorimit.

53

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi

Importo kontaktet > Karta SD.

3

Përzgjidhni skedarët që dëshironi të importoni dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për të importuar kontaktet duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

1

Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe që pajisja juaj është

cilësuar si e dukshme.

2

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarriteni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftimin për të pranuar transferimin e skedarit.

3

Trokitni lehtë mbi

Prano për të nisur transferimin e skedarit.

4

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes. Kur transferimi të përfundojë, trokitni lehtë mbi

njoftimin.

5

Trokitni lehtë mbi skedarin e marrë.

Për të importuar kontaktet nga një kartë SIM

Nëse transferoni kontakte duke përdorur një kartë SIM, mund të humbni informacione ose të

merrni shumë zëra kontaktesh.

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Importo kontaktet > Karta SIM.

3

Për të importuar një kontakt individual, gjeni dhe trokitni lehtë mbi kontaktin. Për t'i

importuar të gjitha kontaktet, trokitni lehtë mbi

Importo të gjitha.