Sony Xperia E4g - Bërja e një foto të ekranit

background image

Bërja e një foto të ekranit

Mund të rregjistroni imazhet e palëvizshme në çdo ekran në pajisjen tuaj si një foto të

ekranit. Fotot e ekranit që bëni ruhen automatikisht në Album.

Për të bërë një foto të ekranit

1

Shtypni dhe mbani shtypur për pak çaste tastin e energjisë derisa të shfaqet një

dritare e mesazhit.

2

Takoni

Gjithashtu mund të bëni një foto të ekranit duke shtypur tastin e energjisë dhe tastin e volumit

në të njëjtën kohë derisa të dëgjoni një tingull klikimi.

Për të parë foton e ekranit tuaj

Zvarrisni shiritin e gjendjes plotësisht poshtë, pastaj trokitni lehtë mbi foton e

ekranit që dëshironi të shihni.

Gjithashtu mund të shihni fotot e ekranit tuaj duke hapur aplikacionin Album.