Sony Xperia E4g - Ikonat në shiritin e gjendjes

background image

Ikonat në shiritin e gjendjes

Ikonat e gjendjes

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

LTE është i disponueshëm

GPRS është i disponueshëm

EDGE është i disponueshëm

3G është i disponueshëm

Rrjeti i të dhënave celulare është i disponueshëm

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE

Duke dërguar dhe shkarkuar të dhënat GPRS

22

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE

Duke dërguar dhe shkarkuar të dhënat 3G

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave celulare

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

Regjimi STAMINA është i aktivizuar

Regjimi i baterisë së paktë është aktivizuar

Modaliteti i aeroplanit është aktivizuar

Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar

Karta SIM nuk është futur

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Regjimi i heshtjes

Regjimi me dridhje

Eshtë cilësuar një zile

GPS është i aktivizuar

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Në varësi të ofruesit tuaj të rrjetit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Personalizimi > Ikonat e shiritit të

gjendjes.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin

e gjendjes.

Ikonat e njoftimeve

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Telefonatë e humbur

Telefonata po kryhet

Transferimi i telefonatave është aktivizuar

Mesazh i ri i postës zanore

Mesazh i ri postës elektronike

Një lidhje Wi-Fi® u aktivizua dhe të dhënat po transmetohen

Shkarkimi i të dhënave

Ngarkimi i të dhënave

Të dhënat celulare janë çaktivizuar

23

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Një përditësim i softuerit është i disponueshëm

Përditësimet e sistemit janë të disponueshme

Shkarkimi i përditësimeve të sistemit

Trokitni lehtë për të instaluar përditësimet e shkarkuara të sistemit

Pamja e çastit u mor

Ka mbërritur një mesazh i ri bisede në Hangouts™

Bisedoni me video me shokët nëpërmjet aplikacionit Hangouts™

Ngjarje e ardhshme në kalendar

Një aplikacion i vogël po ekzekutohet

Smart Connect është aktivizuar

Një këngë po riprodhohet

Radioja po funksionon

Pajisja është e lidhur me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB

Hapësira ruajtëse e brendshme është 75% e mbushur. Trokitni lehtë për të

transferuar të dhënat në kartën e kujtesës

Mesazh paralajmërues

Mesazh gabimi

Njoftime të tjera (të pashfaqura)

Jo të gjitha ikonat që mund të shfaqen në pajisjen tuaj janë të listuara këtu. Këto ikona janë

vetëm për qëllime referimi dhe mund të bëhen ndryshime pa njoftim.

Për të menaxhuar njoftimet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Personalizimi > Menaxho njoftimet.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për aplikacionet që lejohen të dërgojnë njoftime.