Sony Xperia E4g - Navigimi nëpër aplikacione

background image

Navigimi nëpër aplikacione

Mund të navigoni midis aplikacioneve duke përdorur tastet e navigimit, shiritin e të

preferuarave dhe dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundi, që ju lejon të kaloni me

lehtësi midis të gjitha aplikacioneve të përdorura së fundi. Disa aplikacione mbyllen kur

shtypni për të dalë, ndërsa të tjerat ndërpriten ose vazhdojnë të ekzekutohen në

sfond. Nëse aplikacioni ndërpritet ose ekzekutohet në sfond, mund të vazhdoni atje ku e

latë herën tjetër që do të hapni aplikacionin.

1

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundi - Hapni një aplikacion të përdorur së fundi

2

Shiriti i të preferuarave – Hapni një shkurtore për t'u qasur tek aplikacionet ose widget-et

3

Tasti i navigimit të detyrave – Hapni aplikacionet e përdorura së fundi dhe shiritin e të preferuarave

4

Tasti i navigimit të ekranit bazë – Dilni nga një aplikacion dhe kthehuni në ekranin bazë

5

Tasti i navigimit prapa - Kthehuni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin

Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Shtypni .

Për të mbyllur të gjitha aplikacionet e përdorura së fundmi

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Mbyll të gjitha.

Për të hapur një meny në një aplikacion

Kur po përdorni aplikacionin, shtypni .

Jo të gjitha aplikacionet kanë meny.

17

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.