Sony Xperia E4g - Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

background image

Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

Mund të përdorni aplikacionin Google Hangouts™ për mesazhimin e çastit dhe bisedën

me video në pajisjen tuaj për të biseduar me shokët, të cilët e përdorin aplikacionin edhe

në kompjuterë, pajisje Android™ dhe në pajisje të tjera. Mund ta ktheni çdo bisedë në

një videotelefonatë me disa shokë dhe mund t'u dërgoni shokëve mesazhe edhe kur janë

jashtë linje. Gjithashtu mund të shihni dhe të bashkëndani me lehtësi fotot.
Para se të filloni të përdorni Hangouts™, sigurohuni që keni lidhje funksionuese me

internetin dhe një llogari Google™. Shkoni te http://support.google.com/hangouts dhe

klikoni në lidhjen "Hangouts në Android tuaj" për të marë më shumë informacion të

hollësishëm sesi të përdorni këtë aplikacion.

Funksioni i videotelefonatës punon vetëm në pajisjet me kamerë të përparme.

Për të përdorur aplikacionin Hangouts™

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hangouts.

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.