Sony Xperia E4g - Telefonimi nga një mesazh

background image

Telefonimi nga një mesazh

Për t'i telefonuar dërguesit të një mesazhi

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi një bisedë.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë mbi .

Për ta ruajtur numrin e një dërguesi si një kontakt

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi >

Ruaj.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

4

Modifikoni informacionin e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi

U krye.