Sony Xperia E4g - Bashkëndarja e muzikës

background image

Bashkëndarja e muzikës

Për të bashkëndarë një këngë

1

Nga ekrani bazë i Walkman®, shfletoni te kënga ose albumi që dëshironi të

bashkëndani.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës, dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Bashkëndaj.

3

Përzgjidhni një aplikacion nga lista dhe pastaj ndiqni udhëzimet në ekran.

Gjithashtu mund të bashkëndani albume dhe lista dëgjimi në të njëjtën mënyrë.