Sony Xperia E4g - Listat e dëgjimit

background image

Listat e dëgjimit

Në ekranin bazë të aplikacionit Walkman®, mund të krijoni listat tuaja të dëgjimit nga

muzika që është e ruajtur në pajisjen tuaj.

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit

1

Nga ekrani bazë i Walkman®, prekni dhe mbani emrin e albumit ose të këngës që

dëshironi të shtoni te një listë dëgjimi.

2

Në menynë që hapet, trokitni lehtë mbi

Shto te... > Krijo listën e re të dëgjimit.

3

Futni një emër për listën e dëgjimit dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për të krijuar një listë të re dëgjimi, mund të trokitni lehtë gjithashtu ilustrimin e albumit dhe

pastaj të trokitni lehtë mbi .

Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit

1

Hapni menynë e ekranit bazë të Walkman® dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Listat e

dëgjimit.

2

Nën

Listat e dëgjimit, përzgjidhni listën e dëgjimit që dëshironi të hapni.

3

Nëse dëshironi të riprodhoni të gjitha këngët, trokitni lehtë mbi

Përziej të gjitha.

70

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar këngë në një listë dëgjimi

1

Nga ekrani bazë i Walkman®, shfletoni te kënga ose albumi që dëshironi të shtoni

te një listë dëgjimi.

2

Prekni dhe mbani këngën ose titullin e albumit dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Shto

te....

3

Trokitni lehtë mbi emrin e listës së dëgjimit tek e cila dëshironi të shtoni albumin

ose këngën. Albumi ose kënga shtohet në listën e dëgjimit.

Për të hequr një këngë nga një listë dëgjimi

1

Në një listë dëgjimi, prekni dhe mbani titullin e këngës që dëshironi të fshini.

2

Trokitni lehtë mbi

Fshi nga lista e dëgjimit.

Nuk do të jeni në gjendje të fshini një këngë që është e ruajtur në kartën e kujtesës ose në

hapësirën ruajtëse të brendshme të pajisjes tuaj.

Për të fshirë një listë dëgjimi

1

Hapni menynë e ekranit bazë të Walkman® dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Listat e

dëgjimit.

2

Prekni dhe mbani listën e dëgjimit që dëshironi të fshini.

3

Trokitni lehtë mbi

Fshi.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Fshi për të konfirmuar.

Nuk mund të fshini listat inteligjente të dëgjimit.