Sony Xperia E4g - Njohja e muzikës me TrackID™

background image

Njohja e muzikës me TrackID™

Përdorni shërbimin e njohjes së muzikës TrackID™ për të identifikuar një këngë që

dëgjoni të riprodhohet në mjedisin tuaj rrethues. Thjesht regjistroni një mostër të shkurtër

të këngës dhe do të gjeni informacionin e artistit, titullit dhe albumit brenda disa

sekondash. Mund të blini këngën e identifikuar nga TrackID™ dhe mund të shihni

klasifikimet e TrackID™ për të parë se çfarë po kërkojnë përdoruesit e TrackID™ në

botë. Për rezultatet më të mira, përdoreni TrackID™ në një zonë të qetë.

1

Shihni opsionet e TrackID™

2

Zvarritni skajin e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë të TrackID™

3

Identifikoni muzikën që po dëgjoni

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk mbështeten në të gjitha shtetet/rajonet ose

nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

Për të identifikuar muzikën duke përdorur teknologjinë TrackID™

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

TrackID™ dhe pastaj mbajeni pajisjen tuaj afër burimit

të muzikës.

3

Trokitni lehtë mbi . Nëse kënga dallohet nga shërbimi TrackID™, rezultatet

shfaqen në ekran.

Për t'u kthyer tek ekrani i nisjes i

TrackID™, trokitni lehtë mbi .

Menyja e ekranit bazë të TrackID™

Menyja e ekranit bazë të TrackID™ ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve

që keni regjistruar dhe identifikuar duke përdorur shërbimit TrackID™. Nga këtu mund të

shikoni gjithashtu këngët tuaja bazuar në klasifikimet e muzikës aktuale dhe historinë e

kërkimit.

72

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Krijoni një profil të TrackID™ në linjë

2

Hapni aplikacionin TrackID™

3

Shihni historinë e rezultateve të kërkimit

4

Shihni klasifikimet muzikore aktuale

Për të parë informacionin e artistit për një këngë

Pasi një këngë të jetë njohur nga aplikacioni

TrackID™, trokitni lehtë mbi Info. i

artistit.

Për të fshirë një këngë nga historia e pjesëve muzikore

1

Hapni aplikacionin

TrackID™ dhe pastaj trokitni lehtë mbi Historia.

2

Prekni dhe mbani emrin e këngës që dëshironi të fshini, pastaj trokitni lehtë mbi

Fshi.

73

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.