Sony Xperia E4g - Përmirësimi i tingullit

background image

Përmirësimi i tingullit

Për të përmirësuar cilësinë e zërit me barazuesin

1

Kur aplikacioni Walkman® është i hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përmirësimet e tingullit.

3

Për të rregulluar tingullin me dorë, zvarritni butonat e bandës së frekuencës lart

ose poshtë. Për të rregulluar tingullin automatikisht, trokitni lehtë mbi

dhe

përzgjidhni një stil.

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh

1

Kur aplikacioni Walkman® është i hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përmirësimet e tingullit > Cilësimet > Tingulli

shumëkanal. (VPT).

3

Përzgjidhni një cilësim dhe pastaj trokitni lehtë mbi

OK për ta konfirmuar.