Sony Xperia E4g - Vizualizuesi

background image

Vizualizuesi

Vizualizuesi shton efekte vizuale te këngët tuaja gjatë riprodhimit të tyre. Efektet për

secilën këngë mbështeten në karakteristikat e muzikës. Ato ndryshojnë, për shembull, si

reagim ndaj ndryshimeve në zërin e lartë, ritmin dhe nivelin e frekuencës të muzikës.

Gjithashtu, mund të ndryshoni temën e sfondit.

71

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar Vizualizuesin

1

Në aplikacionin Walkman®, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Vizualizuesi.

Trokitni lehtë në ekran për të kaluar në pamjen e ekranit të plotë.

Për të ndryshuar temën e sfondit

1

Në aplikacionin Walkman®, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Vizualizuesi.

3

Trokitni lehtë mbi >

Tema dhe përzgjidhni një temë.