Sony Xperia E4g - Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes

background image

Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes

Përgjithësisht, nuk duhet t'i ruani fotot, videot dhe përmbajtjen tuaj tjetër personale vetëm

në kujtesën e brendshme të pajisjes tuaj. Nëse do të ndodhë diçka me pajisjen ose nëse

pajisja juaj humbet ose vidhet, të dhënat e ruajtura në kujtesën e saj të brendshme kanë

humbur përgjithëmonë. Rekomandohet të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të

bërë kopje rezervë që ruajnë të dhënat tuaja të sigurta në një kompjuter, që është, pajisje

e jashtme. Kjo metodë rekomandohet sidomos nëse jeni duke azhornuar softuerin e

pajisjes tuaj në një version më të ri Android.
Duke përdorur aplikacionin Kopje rezervë & Rikthej, mund të bëni një kopje rezervë në

linjë të cilësimeve thelbësore dhe të dhënave me llogarinë tuaj Google™. Gjithashtu

mund t'a përdorni këtë aplikacion për të bërë kopje rezervë në mënyrë vendore, për

shembull tek karta SD në pajisjen tuaj ose tek një pajisje e hapësirës ruajtëse USB.

Eshtë shumë e rëndësishme që të mbani mend fjalëkalimin që cilësuat kur bëtë një kopje

rezervë të të dhënave. Nëse e harroni fjalëkalimin, rikthimi i të dhënave të rëndësishme, të tilla

si kontaktet dhe mesazhet, mund të jetë i pamundur.

122

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Bërja e kopjes rezervë e të dhënave në një kompjuter

Përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje rezervë të të dhënave nga
pajisja juaj në një PC osë një kompjuter Apple

®

Mac

®

. Këto aplikacione të bërjes së

kopjes rezervë ju lejon të bëni kopje rezervë të të llojeve të mëposhtme të të dhënave:

Kontrake dhe regjistër i telefonatave

Mesazhet

Kalendari

Cilësimet

Skedarët e mediave si muzika dhe video

Foto dhe imazhe

Për të arkivuar të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Sigurohuni se softueri Xperia™ Companion është instaluar në PC ose kompjuterin
Apple

®

Mac

®

.

2

Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.

3

Kompjuter: Hapni softuerin Xperia™ Companion. Pas disa momentesh,

kompjuteri zbulon pajisjen tuaj.

4

Përzgjidhni

Kopje rezervë në ekranin kryesor.

5

Ndiqni udhëzimet në ekran për të arkivuar të dhënat nga pajisja juaj.

Për të rikthyer të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Sigurohuni se softueri Xperia™ Companion është instaluar në PC ose kompjuterin
Apple

®

Mac

®

.

2

Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.

3

Kompjuter: Hapni softuerin Xperia™ Companion.

4

Klikoni

Rikthe.

5

Përzgjidhni një skedar arkivimi nga rregjistrimet e arkivimit, pastaj trokitni lehtë mbi

Rikthe dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të rikthyer të dhënat tek pajisja juaj.

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë

dhe rikthimi

Në varësi të versionit të aplikacionit Kopja rezervë dhe rikthimi që është i instaluar në pajisjen

tuaj, mund të mos arrini të krijoni kopje rezervë dhe t'i riktheni të dhënat mes versioneve të

ndryshme të Android, për shembull, kur e përditësoni nga versioni 4.3 i Android në versionin

4.4. Sidoqoftë, nëse po ekzekutoni versionin 2.0 (ose një version të mëvonshëm) të aplikacionit

Kopja rezervë dhe rikthimi, mund t'i riktheni të dhënat mes përditësimeve të tilla. Mund ta

kontrolloni versionin e aplikacionit Kopja rezervë dhe rikthimi nën

Cilësimet > Aplikacionet > Të

gjitha > Kopja rezervë dhe rikthimi.

Duke përdorur aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi, mund të bëni vetë kopje rezervë

të të dhënave ose të aktivizoni funksionin e bërjes automatike të kopjes rezervë për të

ruajtur periodikisht të dhënat.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi rekomandohet për bërjen e kopjes rezervë të të

dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë aplikacion mund të

bëni kopje rezervë për llojet e të dhënave në vijim në një kartë SD në pajisjen tuaj:

Faqeshënuesit

Regjistrat e telefonatave

Contacts

Bisedat

Të dhënat e Kalendarit

123

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të konfiguruar funksionin e kopjes rezervë automatike

1

Nëse jeni duke bërë kopje rezervë në një kartë SD, sigurohuni që karta SD është e

futur si duhet në pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë dhe rikthimi.

4

Për të aktivizuar funksionin e kopjes rezervë automatike, zvarriteni rrëshqitësin

djathtas.

5

Për të përzgjedhur shpeshtësinë e një kopjeje rezervë, trokitni lehtë mbi , pastaj

përzgjidhni shpeshtësinë e dëshiruar të kopjes rezervë.

6

Për të përzgjedhur ku të ruani skedarët e kopjes rezervë, trokitni lehtë mbi >

.

7

Për të përzgjedhur llojet e të dhënave për t'i bërë kopje rezervë, shënoni kutitë

përkatëse të zgjedhjes.

8

Për të ruajtur cilësimet tuaja, trokitni lehtë mbi .

Për të bërë manualisht kopje rezervë të përmbajtjes

1

Nëse po bëni kopje rezervë në një kartë SD, sigurohuni që karta SD të jetë e futur

si duhet në pajisje.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë dhe rikthimi.

4

Trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë manuale, pastaj përzgjidhni një destinacion të

kopjes rezervë dhe llojet e të dhënave që dëshironi t'u bëni kopje rezervë.

5

Trokitni lehtë mbi

Vazhdo.

6

Pasi të bëhet kopja rezervë e të dhënave, trokitni lehtë mbi

Përfundo.

Për të rikthyer përmbajtjen për të cilën është bërë kopje rezervë

1

Nëse po riktheni përmbajtjen nga një kartë SD, sigurohuni që karta SD të jetë e

futur si duhet në pajisjen tuaj.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë dhe rikthimi.

4

Trokitni lehtë mbi

Rikthe tani të dhënat, pastaj përzgjidhni një burim të rikthimit

dhe llojet e të dhënave që dëshironi të riktheni.

5

Trokitni lehtë mbi

Vazhdo.

6

Pasi përmbajtja të jetë rikthyer, trokitni lehtë mbi

Përfundo.

Kini parasysh se çdo ndryshim që u bëni të dhënave dhe cilësimeve tuaja pasi të krijoni një

kopje rezervë, duke përfshirë të gjitha aplikacionet që shkarkoni, fshihet gjatë një procedure

rikthimi.