Sony Xperia E4g - Gjetja e një pajisjeje të humbur

background image

Gjetja e një pajisjeje të humbur

Nëse keni një llogari të Google™, shërbimi në ueb i my Xperia mund t'ju ndihmojë të

gjeni vendndodhjen dhe të siguroni pajisjen tuaj nëse e humbni. Mund të:

Gjeni vendndodhjen e pajisjes në një hartë.

Realizoni tingëllimin e një sinjalizimi edhe nëse pajisja është në regjimin e heshtjes.

117

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kyçni në largësi pajisjen dhe ta konfiguroni pajisjen që t'i shfaqë informacionin tuaj të

kontaktit kujtdo që e gjen.

Si zgjidhje të fundit, të pastroni në largësi kujtesën e brendshme dhe të jashtme të

pajisjes.

Shërbimi my Xperia mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha vendet/rajonet.

Për të aktivizuar shërbimin my Xperia

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > my Xperia > Aktivizo.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Prano.

4

Nëse kërkohet, hyni në llogarinë tuaj të Sony Entertainment Network ose krijoni një

llogari të re nëse nuk keni.

5

Aktivizoni shërbimet e vendndodhjes në pajisjen tuaj nëse ky funksion nuk është i

aktivizuar aktualisht.

Për të verifikuar nëse shërbimi my Xperia mund të gjejë vendndodhjen e pajisjes tuaj, shkoni te

myxperia.sonymobile.com

dhe hyni duke përdorur ose llogarinë eë Google™, ose llogarinë e

Sony Entertainment Network që keni konfiguruar në pajisjen tuaj.