Sony Xperia E4g - Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

background image

Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një numër unik ID (identifikimi). Në pajisjen tuaj, ky numër quhet IMEI

(Identiteti Ndërkombëtar i Pajisjes Celulare). Duhet ta ruani një kopje të këtij numri. Mund

ta kërkoni atë, për shembull, kur qaseni në shërbimin e mbështetjes Xperia™ Care dhe ju

duhet të regjistroni pajisjen tuaj. Gjithashtu, nëse ju vidhet pajisja, disa ofrues të rrjeteve

mund ta përdorin këtë numër për të ndaluar qasjen e pajisjes në rrjet në shtetin tuaj.

Për të parë numrin tuaj IMEI

Hiqni mbulesën për të parë numrin tuaj IMEI.

Hapni formuesin e numrit të telefonit në pajisjen tuaj dhe futni

*#06#

.

Për të parë numrin tuaj IMEI në pajisje

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja.

3

Lëvizni tek

IMEI për të shfaqur numrin IMEI.