Sony Xperia E4g - Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

background image

Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike

1

Shihni një listë të të gjitha llogarive të postës elektronike dhe dosjeve të fundit

2

Shkruani një mesazh të ri të postës elektronike

3

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

4

Përdorni cilësimet dhe opsionet

5

Lista e mesazheve të postës elektronike

63

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shkarkuar mesazhet e reja të postës elektronike

Kur kutia në hyrje e postës elektronike është hapur, rrëshqitni shpejt poshtë në

listën e mesazheve.

Para se të provoni të shkarkoni mesazhet e reja të postës elektronike, sigurohuni që keni një

lidhje funksionale të të dhënave. Për më shumë informacion rreth sigurimit të lidhjeve të të

dhënave të suksesshme, shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS

në faqen 27 .

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni, pastaj trokitni

Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të kontrolloni njëherësh të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë mbi

, pastaj trokitni

Kutia në

hyrje kombinuarnë menynë që shfaqet poshtë.

4

Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë

mbi mesazhin e postës elektronike që dëshironi të lexoni.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni

Posta elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë nga e cila dëshironi të dërgoni postë elektronike, pastaj

trokitni

Kutia në hyrje në menynë që shfaqet poshtë.

3

Trokitni , pastaj trokitni lehtë mbi emrin ose adresën e postës elektronike të

marrësit ose trokitni dhe përzgjidhni një ose më shumë marrës nga lista juaj e

kontakteve.

4

Futni temën dhe tekstin e mesazhit të postës elektronike, pastaj trokitni lehtë mbi

.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

të cilit dëshironi t'i përgjigjeni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përgjigju ose Përgjigju

të gjithëve.

2

Futni përgjigjen tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të përcjellë një mesazh të postës elektronike

1

Në kutinë tuaj në hyrje të postës elektronike, gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin

që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill.

2

Futni me dorë adresën e postës elektronike të marrësit ose trokitni lehtë mbi

dhe përzgjidhni një marrës nga lista juaj e kontakteve.

3

Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe më pas trokitni lehtë mbi .

Për të parë bashkëngjitjen e një mesazhi të postës elektronike

1

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin e postës elektronike që përmban

bashkëngjitjen që dëshironi të shihni. Mesazhet e postës elektronike me

bashkëngjitje tregohen nga .

2

Pasi të hapet mesazhi i postës elektronike, trokitni lehtë mbi

Ngarko. Bashkëngjitja

fillon të shkarkohet.

3

Pasi bashkëngjitja përfundon së shkarkuari, trokitni

Shih.

Për t'a ruajtur te kontaktet tuaja adresën e postës elektronike të një dërguesi

1

Gjeni dhe takoni një mesazh të dëshiruar në kutinë tuaj të postës elektronike.

2

Takoni emrin e dërguesit, pastaj takoni

OK.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

4

Redaktoni informacionin e kontaktit, nëse dëshirohet, pastaj takoni

U krye.

64

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.