Sony Xperia E4g - Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

background image

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

Për të rradhurit postën tuaj elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të rradhisnin, pastaj trokitni

Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të rradhisni menjëherë në të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni

, pastaj trokitni

Kutia në hyrje

kombinuar.

4

Takoni , pastaj trokitni

Radhit.

5

Zgjidhni një opsion të rradhitjes.

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni

Posta elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni, pastaj trokitni

Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të kërkoni menjëherë në të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni

, pastaj trokitni

Pamja e kombinuar.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Futni tekstin tuaj të kërkimit dhe pastaj trokitni lehtë mbi në tastierë.

5

Rezultati i kërkimit shfaqet në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë mbi

mesazhin e postës elektronike që dëshironi të hapni.

65

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari të postës elektronike

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni

Posta elektronike.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, takoni

dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3

Nën llogarinë që dëshironi të kontrolloni, përzgjidhni

Afisho të gjitha dosjet.

Për të fshirë një mesazh të postës elektronike

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të fshini djathtas.

Për të zhvendosur një mesazh të postës elektronike në një dosje tjetër

1

Në kutinë në hyrje të postës tuaj elektronike, goditni lehtë mesazhin që dëshiroini

të zhvendosni majtas.

2

Trokitni lehtë mbi

Zhvendos, pastaj përzgjidhni një dosje.