Sony Xperia E4g - Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

background image

Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

Gjatë futjes së tekstit, mund të përdorni funksionin e futjes me zë në vend të shkrimit të

fjalëve. Thjesht thoni fjalët që dëshironi të futni. Futja me zë është një teknologji

eksperimentale nga Google™ dhe është e disponueshme për një numër gjuhësh dhe

rajonesh.

Për të aktivizuar futjen me zë

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, takoni .

2

Takoni , pastaj takoni

Cilësimet e tastierës.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Tasti shkrimit me zë i Google™.

4

Takoni për të ruajtur cilësimet tuaja. Një ikonë e mikrofonit shfaqet në

tastierën e ekranit tuaj.

Për të futur tekst duke përdorur futjen nëpërmjet zërit

1

Hapni tastierën në ekran.

2

Trokitni lehtë mbi . Kur shfaqet , flisni për të futur tekstin.

3

Kur të mbaroni, trokitni lehtë përsëri mbi . Shfaqet teksti i sugjeruar.

4

Nëse është e nevojshme, modifikojeni me dorë tekstin.

Që të shfaqet tastiera dhe të futni me dorë tekstin, trokitni lehtë mbi

.