Sony Xperia E4g - Sinkronizimi me llogaritë në linjë

background image

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

Sinkronizoni pajisjen tuaj me kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe

informacione të tjera nga llogaritë në linjë, për shembull, llogaritë e postës elektronike si

Gmail™ dhe Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dhe Twitter™. Mund t'i

sinkronizoni automatikisht të dhënat për të gjitha llogaritë me anë të aktivizimit të

funksionit të sinkronizimit automatik. Ose mund të sinkronizoni me dorë çdo llogari.

Për të konfiguruar një llogari në linjë për sinkronizim

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Shto llogarinë, pastaj përzgjidhni llogarinë që

dëshironi të shtoni.

3

Ndiqni udhëzimet për të krijuar një llogari ose hyni nëse tashmë e keni një llogari.

Për të sinkronizuar me dorë me një llogari në linjë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi >

Cilësimet.

2

Nën

Llogaritë, përzgjidhni llojin e llogarisë dhe pastaj trokitni lehtë emrin e llogarisë

me të cilën dëshironi të sinkronizoni pajisjen tuaj. Shfaqet një listë e objekteve që

mund të sinkronizohen me llogarinë.

3

Shenjoni objektet që dëshironi të sinkronizoni.

4

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Sinkronizo tani.

Për të hequr një llogari në linjë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi >

Cilësimet.

2

Nën

Llogaritë, përzgjidhni llojin e llogarisë dhe pastaj trokitni lehtë emrin e llogarisë

që dëshironi të hiqni.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Hiqe llogarinë për të konfirmuar.