Sony Xperia E4g - Përcjellja e telefonatave

background image

Përcjellja e telefonatave

Ju mund t'i përcillni telefonatat për shembull, në një numër tjetër ose në një shërbim të

sekretarisë telefonike.

Për të transferuar telefonatat

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë mbi

Transferimi i telefonatave dhe përzgjidhni një opsion.

4

Futni numrin tek i cili doni të transferoni telefonatat, më pas trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Për të çaktivizuar transferimin e telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Transferimi i telefonatave.

3

Përzgjidhni një opsion, pastaj trokitni lehtë mbi

Çaktivizo.