Sony Xperia E4g - Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

background image

Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

Në rregjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të mara dhe të

telefonuara .

Për të parë telefonatat tuaja të humbura

1

Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi

Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet pamja

e regjistrit të telefonatave.

3

Për t'i telefonuar drejtpërdrejt një numri, trokitni lehtë mbi numrin. Për të modifikuar

një numër përpara telefonimit, prekeni dhe mbajeni numrin, pastaj trokitni lehtë

mbi

Modifiko nr. para telefonatës

Mund t'i telefononi një numri edhe duke trokitur lehtë mbi >

Ktheji telefonatën.

48

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet pamja

e regjistrit të telefonatave.

3

Prekni dhe mbani numrin, pastaj trokitni lehtë mbi

Shtoje te Kontaktet.

4

Trokitni lehtë mbi kontaktin e dëshiruar ose trokitni lehtë mbi

Krijo një kontakt të ri.

5

Modifikoni hollësitë e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të fshehur regjistrin e telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Telefoni.

3

Takoni >

Fshih regjistrin e telefon..