Sony Xperia E4g - Posta zanore

background image

Posta zanore

Nëse abonimi juaj përfshin shërbimin e postës zanore, telefonuesit mund t'ju lënë

mesazhe zanore kur nuk mund t'i përgjigjeni telefonatave. Numri i shërbimit të postës

zanore ruhet normalisht në kartën SIM. Nëse jo, mund ta merrni numrin nga ofruesi i

shërbimit dhe t'a futni me dorë.

Për të futur numrin tuaj të postës zanore

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Posta zanore >Cilësimet e

postës zanore > Numri i postës zanore.

3

Futni numrin e postës zanore.

4

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për t'i telefonuar shërbimit të postës tuaj zanore

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Telefoni.

3

Prekni dhe mbani

1

.