Sony Xperia E4g - Telefonatat e shumëfishta

background image

Telefonatat e shumëfishta

Nëse keni aktivizuar telefonatat në ardhje, mund të trajtoni telefonata të shumëfishta në

të njëjtën kohë. Kur aktivizohet, ju njoftoheni nga një bip nëse merrni një telefonatë tjetër.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonatën në pritje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Cilësimet shtesë.

3

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonatën në pritje, trokitni lehtë mbi

Telefonata

në pritje.

Për t'iu përgjigjur një telefonate të dytë dhe të vini në pritje telefonatën në vazhdim

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, zvarriteni në të djathtë.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, zvarritni në të majtë.

Për të bërë një telefonatë të dytë

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë mbi .

2

Futni numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi . Telefonata e parë vihet në pritje.

Për t'iu përgjigjur një telefonate të tretë dhe të mbaroni telefonatën në vazhdim

Kur vjen telefonata e tretë, trokitni lehtë mbi

Mbaro telefonatën aktuale dhe

përgjigju.

Për të refuzuar një telefonatë të tretë

Kur vjen telefonata e tretë, trokitni lehtë mbi

Refuzo thirrjen në hyrje.

Për të këmbyer midis tyre telefonatat shumëfishe

Për të kaluar në një telefonatë tjetër dhe ta vini telefonatën aktuale në pritje, trokitni

lehtë mbi

Kalo në këtë telefonatë.

50

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.