Sony Xperia E4g - Telefonatat në vazhdim

background image

Telefonatat në vazhdim

1

Futni numra gjatë një telefonate

2

Aktivizoni altoparlantin gjatë një telefonate

3

Vendosni telefonatën aktuale në pritje ose përnxirrni telefonatën

4

Hapni listën tuaj të kontakteve

5

Heshtni mikrofonin gjatë një telefonate

6

Mbyllni telefonatën

Për të ndryshuar volumin e mikrofolësit gjatë një telefonate

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të aktivizuar ekranin gjatë një telefonate

Shtypni për pak .