Sony Xperia E4g - Google Maps™ dhe navigimi

background image

Google Maps™ dhe navigimi

Përdorni Google Maps™ për të gjetur vendndodhjen tuaj aktuale, për të parë gjendjet e

trafikut në kohë reale dhe për të marrë udhëzime të hollësishme për në destinacionin

tuaj.
Kur shihni një hartë, ju përdorni trafikun e të dhënave për të arritur një lidhje interneti dhe

të dhënat transferohen në pajisjen tuaj. Kështu që është më mirë ta shkarkoni një hartë

108

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

dhe ta bëni të disponueshme jashtë linje para se të bëni një udhëtim. Në këtë mënyrë

mund të shmangni kostot e larta të roaming.

Aplikacioni Google Maps™ kërkon përdorimin e një lidhjeje interneti kur përdoret në linjë.

Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj.

Për më tepër informacion, kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj. Aplikacioni Google Maps™

mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet apo rajon.

1

Futni një adresë a emër për të kërkuar një vendndodhje, për shembull, emrin ose adresën e një

restoranti.

2

Përzgjidhni një regjim transportimi për të marrë udhëzime për në destinacionin tuaj.

3

Shihni profilin e llogarisë tuaj.

4

Shenja e vendndodhjes - afishon një vendndodhje të kërkuar në hartë.

5

Afishoni vendndodhjen tuaj aktuale.

6

Shihni ndihmën dhe opsionet.

Për të afishuar vendndodhjen tuaj në hartë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hartat, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të kërkuar një vendndodhje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hartat.

3

Në fushën e kërkimit, futni emrin e vendndodhjes që dëshironi të gjeni.

4

Trokitni lehtë mbi tastin Enter në tastierë për të nisur kërkimin ose përzgjidhni një

vendndodhje të sugjeruar nga lista. Nëse kërkimi është i suksesshëm,

vendndodhja tregohet nga në hartë.

Për të marrë udhëzime

1

Gjatë shikimit të një harte, trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni një regjim transportimi, pastaj futni pikën e nisjes dhe destinacionin.

Itineraret e rekomanduara shfaqen në një listë.

3

Trokitni lehtë në një opsion nga lista e itinerareve të rekomanduara për të parë

udhëzimet në një hartë.

Për ta bërë një hartë të disponueshme jashtë linje

1

Gjatë shikimit të një harte, trokitni lehtë mbi fushën e kërkimit.

2

Lëvizni në fund dhe trokitni lehtë mbi

Bëje këtë zonë të hartës të disponueshme

jashtë linje. Zona e treguar në hartë ruhet në pajisje.

Për të mësuar më shumë për Google Maps™

Kur përdorni Google Maps™, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Ndihma.

109

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.