Sony Xperia E4g - Modaliteti aeroplan

background image

Modaliteti aeroplan

Në modalitetin aeroplan, transmetuesit e rrjetit dhe të radios mbahen të fikur, për të mos

shkaktuar interferenca me pajisje delikate që përdor avioni. Megjithatë, ende mund të

luaji lojra, të dëgjoni muzikë, të shihni video dhe përmbajtje tjetër, përsa kohë që kjo

përmbajtje është e ruajtur në kartën tuaj të kujtesës ose në ruajtjen e brendshme.

Gjithashtu mund të njoftoheni nga zilet, nëse zilet janë aktivizuar.

Ndezja e modalitetit aeroplan zvogëlon konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar mënyrën Në avion

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni “ .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera....

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Modalitet Në avion.

Gjithashtu mund të shtypni dhe të mbani të shtypur tastin e energjisë dhe pastaj

përzgjedhni

Modalitet Në avion në menynë që hapet.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.