Sony Xperia E4g - Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

background image

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

Shërbimet e vendndodhjes lejojnë aplikacione si Harta dhe kamerën të përdorin

informacion nga rrjetet Wi-Fi® si dhe informacion të Sistemit të Pozicionit Botëror (GPS)

për të përcaktuar vendndodhjen tuaj me afërsi. Nëse nuk jeni brenda një vije të hapur

shikimi me satelitët GPS, pajisja juaj mund të përcaktojë vendndodhjen tuaj duke

përdorur funksionin Wi-Fi® function.
Në mënyrë që të përdorni pajisjen tuaj për të gjetur se ku jeni, duhet të aktivizoni

shërbimet e vendndodhjes.

Për të aktivizuar shërbimet e vendndodhjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Vendndodhja.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Vendndodhja në të djathtë.

4

Trokitni lehtë mbi

Pranoj për të konfirmuar.

Për të lejuar qasjen e aplikacioneve të Google në vendndodhjen tuaj

1

Sigurohuni se keni hyrë në llogarinë tuaj Google™ nga pajisja juaj.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Google > Vendndodhja.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Vendndodhja në të djathtë.

5

Trokitni lehtë mbi

Pranoj për të konfirmuar.

Përmirësimi i saktësisë së GPS-së

Herën e parë që përdorni funksionin GPS në pajisjen tuaj, mund të duhen 5 deri në 10

minuta që të gjendet vendndodhja juaj. Për të ndihmuar kërkimin, sigurohuni se nuk ka

pengesa midis jush dhe qiellit. Qëndroni pa lëvizur dhe mos mbuloni antenën GPS (zona

e theksuar në imazh). Sinjalet GPS mund të kalojnë përmes reve dhe plastikës, por jo

përmes shumicës së objekteve të ngurta, të tilla si ndërtesat dhe malet. Nëse

vendndodhja juaj nuk gjendet brenda disa minutash, zhvendosuni në një vendndodhje

tjetër.