Sony Xperia E4g - Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit

background image

Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit

Kur udhëtoni jashtë rrjetit bazë celular, mund të duhet të qaseni në internet duke

përdorur trafikun e të dhënave celulare. Në këtë rast, duhet të aktivizoni roaming e të

dhënave në pajisjen tuaj. Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht faturimet

përkatëse të transmetimit të të dhënave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar roaming e të dhënave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Shenjoni ose çshenjoni kutinë e zgjedhjes të

Roaming i të dhënave.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënave kur të dhënat celulare janë të çaktivizuara.