Sony Xperia E4g - Shikimi i videove në aplikacionin Filmat

background image

Shikimi i videove në aplikacionin Filmat

Përdorni aplikacionin Filmat për të riprodhuar filmat dhe përmbajtjen tjetër të videove që

keni ruajtur ose shkarkuar në pajisjen tuaj. Aplikacioni Filmat gjithashtu ju ndihmon të

merrni ilustrimin grafik, përmbledhjet e skenarëve, informacionin e zhanrit dhe hollësitë e

regjisorit për çdo film. Gjithashtu mund të riprodhoni filmat tuaj në pajisje të tjera që janë

të lidhura në të njëjtin rrjet.

Disa skedarë videosh mund të mos jenë të riprodhueshëm në aplikacionin Filmat.

1

Shihni opsionet e menysë

2

Shfaq videon e riprodhuar më së fundi

3

Tërhiq cepin e majtë të ekranit nga e djathta për të shfletuar të gjitha videot e shkarkuara dhe të ruajtura

4

Trokitni lehtë për të riprodhuar skedarët e videove të shkarkuara ose të ruajtura

5

Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen

Për të riprodhuar një video te Filmat

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë videon që dëshironi të riprodhoni. Në videoja nuk shfaqet

në ekran, zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e

ekranit bazë të Filmave, pastaj gjeni dhe trokitni lehtë videon që dëshironi të

riprodhoni.

3

Për të shfaqur ose fshehur kontrollet, trokitni lehtë mbi ekran.

4

Për të ndërprerë riprodhimin, trokitni lehtë mbi . Për të vazhduar riprodhimin,

trokitni lehtë mbi .

5

Për t'u kthyer pas, tërhiqni shënuesin e shiritit të përparimit majtas. Për të kaluar

përpara, tërhiqni shënuesin e shiritit të përparimit djathtas.

Për të riprodhuar një video në një pajisje të jashtme

1

Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi ekranin për të shfaqur

kontrollet.

2

Trokitni lehtë mbi >

Throw.

3

Përzgjidhni një pajisje të jashtme në të cilën do të riprodhoni videon. Nëse nuk ka

pajisje të jashtme të disponueshme, ndiqni udhëzimet në ekran për të shtuar një të

tillë.

96

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar cilësimet te Filmat

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

2

Trokitni >

Cilësimet, pastaj ndryshoni cilësimet sipas dëshirës.

Për të ndryshuar cilësimet e tingullit ndërsa riprodhohet një video

1

Ndërsa riprodhohet një video, takoni ekranin për të afishuar kontrollet.

2

Takoni , pastaj takoni

Cilësimet e zërit.

3

Shënoni kutitë e shënimit për cilësimet e tingullit që dëshironi të aktivizoni.

4

Kur të mbaroni, takoni

OK.

Për të ndarë një video

1

Kur një video e ruajtur në filma ose shfaqje televizive është duke u riprodhuar,

takoni , pastaj takoni

Bashkëndaj.

2

Takoni aplikacionin që dëshironi të përdorni për të ndarë videon e përzgjedhur,

pastaj ndiqni hapat përkatës për t'a dërguar atë.