Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e-

poruka.

1

Pogledajte listu svih Gmail naloga i nedavnih fascikli

2

Napišite novu poruku

3

Pretražite e-poruke

4

Pristupite podešavanjima i opcijama

5

Lista e-poruka

65

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Saznajte više o aplikaciji Gmail™

Kad je aplikacija Gmail otvorena, prevucite levu ivicu ekrana nadesno, a zatim

pronađite i dodirnite stavku

Pomoć.

66

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..