Sony Xperia E4g - Organizacija e-poruka

background image

Organizacija e-poruka

Uređivanje e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog koji želite

da sortirate, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem meniju. Ako želite

da odjednom sortirate sve naloge e-pošte, tapnite na

, zatim tapnite na

Kombinovano prij. sand..

4

Tapnite na , zatim tapnite na

Sortiraj.

5

Izaberite opciju sortiranja.

Pretraživanje e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim nađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite ime naloga koji

želite da proverite, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem meniju. Ako

želite da odjednom pretražite sve naloge e-pošte, tapnite na

, zatim tapnite na

Kombinovani prikaz.

3

Tapnite na .

4

Unesite tekst za pretragu, a zatim dodirnite dugme na tastaturi.

5

Rezultat pretrage se pojavljuje na listi sortiranoj po datumu. Dodirnite e-poruku

koju želite da otvorite.

Pregled svih fascikli za jedan nalog za e-poštu

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim nađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog koji želite

da proverite.

3

U nalogu koji želite da proverite, izaberite

Prikaži sve fascikle.

Brisanje e-poruke

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, brzo prevucite nadesno poruku

koju želite da obrišete.

Premeštanje e-poruke u drugu fasciklu

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, brzo prevucite nalevo poruku koju

želite da premestite.

2

Tapnite na

Premesti, a zatim izaberite fasciklu.

64

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..