Sony Xperia E4g - Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

background image

Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Fotografije i video zapise koje ste uskladištili na uređaju možete da delite. Možete i da

upravljate njima na različite načine. Na primer, možete raditi da grupama fotografija,

brisati fotografije i povezivati ih sa kontaktima.

Nećete moći da kopirate, šaljete ili prenosite stavke zaštićene autorskim pravima. Takođe,

neke stavke se možda neće poslati ako je veličina datoteke prevelika.

Deljenje fotografije ili video zapisa

1

U albumu pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koji želite da delite.

2

Dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku .

3

Dodirnite aplikaciju koju želite da koristite za deljenje fotografije, a zatim sledite

korake da biste je poslali.

Korišćenje fotografije kao slike kontakta

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavke >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Kontakti > Samo jednom, a zatim izaberite

kontakt.

Korišćenje fotografije u vidu pozadine

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavke >

Koristi kao > Poster.

2

Pratite uputstva na ekranu.

Okretanje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Izaberite stavku

Rotiraj. Fotografija će biti sačuvana u novom položaju.

Brisanje fotografije ili video zapisa

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku

Izbriši.

89

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Rad sa serijama fotografija ili video zapisa u Albumu

1

Kada pregledate sličice fotografija i video zapisa u Albumu, dodirnite stavku , a

zatim dodirnite stavku

Izaberite stavke.

2

Dodirnite stavke sa kojima želite da radite. Izabrane stavke su označene plavim

okvirom.

3

Koristite alatke sa trake sa alatkama da biste radili sa izabranim stavkama.

Da biste aktivirali režim izbora, možete i da dodirnete i držite stavku dok njen okvir ne poplavi.

Zatim, možete da dodirnete druge stavke da biste ih izabrali.

Analiza fotografija sa licima u aplikaciji Album

Možete da analizirate bilo koju fotografiju na uređaju, koja sadrži lica ljudi. Kada se

aktivira, funkcija analize fotografija ostaje uključena i nove fotografije se analiziraju dok se

dodaju. Nakon pokretanja analize, možete grupisati sve fotografije iste osobe u jednoj

fascikli.

Uključivanje funkcije analize fotografija

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Prevucite levu ivicu početni ekran albuma nadesno, zatim tapnite

Lica. Sve

fotografije na uređaju se analiziraju i grupišu u fascikli „Neimenovana lica“.

Imenovanje lica

1

U naslovu

Lica dodirnite fasciklu Neimenovana lica, a zatim potražite fasciklu

Druga lica i odaberite lice koje želite da imenujete.

2

Dodirnite dugme

Dodaj ime.

3

Otkucajte ime, a zatim dodirnite stavke

Gotovo > Dodaj kao novu osobu.

Uređivanje imena lica

1

Kada gledate lice u prikazu celog ekrana, dodirnite ekran da biste prikazali trake

sa alatkama, a zatim dodirnite stavke >

Uredi oznake imena.

2

Dodirnite dugme

OK.

3

Dodirnite ime lica koje želite da uredite.

4

Uredite ime, a zatim dodirnite stavke

Gotovo >Dodaj kao novu osobu.