Sony Xperia E4g - Meni početnog ekrana aplikacije Album

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Album

Preko menija početnog ekrana aplikacije Album možete pregledati sve foto-albume,

uključujući albume slika i video zapisa koje ste snimili kamerom, kao i sadržaj koji delite

na mreži putem usluga kao što su PlayMemories Online, Picasa™ i Facebook. Kad se

prijavite u neku od tih usluga, možete da upravljate sadržajem, komentarišete fotografije i

video zapise i pogledate komentare svojih prijatelja. Iz aplikacije Album možete i da

dodajete geografske oznake fotografijama, izvršite osnovne zadatke uređivanja i koristite

metode kao što su Bluetooth® bežična tehnologija i e-pošta da biste delili sadržaj.

1

Pogledajte fotografije i video zapise pomoću PlayMemories usluge na mreži

2

Povratak na početni ekran aplikacije Album

3

Pogledajte sve fotografije i video zapise snimljene kamerom uređaja

4

Pogledajte sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju u različitim fasciklama

5

Prikaz omiljenih fotografija i video zapisa

6

Pogledajte sve fotografije sa licima

7

Pogledajte fotografije u režimu mape ili globusa

8

Pogledajte fotografije i video zapise na istoj mreži

9

Pogledajte fotografije i video zapise na lokaciji Facebook™

10 Pogledajte fotografije i video zapise u usluzi Picasa™

11 Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

Usluga na mreži PlayMemories nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

92

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz fotografija sa usluga na mreži u Albumu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Nađite i tapnite

Album, zatim prevucite levu ivicu početnog ekrana albuma

nadesno.

3

Dodirnite željenu uslugu na mreži, zatim pratite uputstva na ekranu za prve korake.

Prikazuju se svi dostupni albumi na mreži koje ste otpremili u uslugu.

4

Tapnite na bilo koji album da biste prikazali sadržaj, a zatim tapnite na fotografiju u

albumu.

5

Listajte nalevo da biste pogledali sledeću fotografiju ili video. Listajte nalevo da

biste pogledali prethodnu fotografiju ili prethodni video.