Sony Xperia E4g - Skrivanje fotografija i video zapisa

background image

Skrivanje fotografija i video zapisa

Sa početnog ekrana aplikacije „Album“ možete da sakrijete fotografije i video zapise. Kad

se fotografije i video zapisi sakriju sa početnog ekrana aplikacije „Album“, mogu da se

prikažu samo iz skrivene fascikle.

Skrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koje želite da

sakrijete.

2

Dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku .

3

Dodirnite stavke

Sakrij > OK.

91

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikazivanje skrivenih fotografija i video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ prevucite nadesno levu ivicu početnog ekrana aplikacije

„Album“, a zatim dodirnite

Skriveno.

2

Dodirnite fotografiju ili video da biste ih pogledali.

3

Listajte nalevo da biste pogledali sledeću fotografiju ili video. Listajte nalevo da

biste pogledali prethodnu fotografiju ili prethodni video.

Otkrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ prevucite nadesno levu ivicu početnog ekrana aplikacije

„Album“, a zatim dodirnite

Skriveno.

2

Dodirnite fotografiju ili video koje želite da otkrijete.

3

Dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku .

4

Dodirnite stavku

Ne sakrivaj.