Sony Xperia E4g - Deljenje mobilne veze za prenos podataka

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka

Možete deliti mobilnu vezu za prenos podataka svog uređaja sa jednim računarom

pomoću USB kabla. Ovaj proces se naziva USB povezivanje. Možete i da delite mobilnu

vezu za prenos podataka svog uređaja sa najviše osam uređaja odjednom, pretvaranjem

uređaja u prenosnu Wi-Fi® pristupnu tačku. Kada uspešno delite mobilnu vezu za

prenos podataka, uređaji za deljenje mogu koristiti vezu za prenos podataka vašeg

uređaja, na primer, da bi surfovali internetom, preuzimali aplikacije ili slali i primali e-

poruke.

Možda ćete morati da pripremite računar za uspostavljanje mrežne veze putem USB kabla.

Idite na lokaciju www.android.com/tether da biste dobili najnovije informacije.

Deljenje veze za prenos podataka pomoću USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze uređaja preko USB kabla.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.

3

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

4

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Povezivanje i prenosni hotspot.

5

Označite polje za potvrdu

Ograničavanje USB-a, zatim tapnite na OK ako se

pojavi poruka. se prikazuje na statusnoj liniji kada se povežete.

6

Poništite izbor u polju za potvrdu

Ograničavanje USB-a ili prekinite vezu sa USB

kablom da biste prekinuli deljenje vaše veze za prenos podataka.

Ne možete istovremeno deliti vezu za prenos podataka uređaja i SD kartice preko USB kabla.

Korišćenje uređaja u vidu prenosne Wi-Fi® pristupne tačke

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Povezivanje i prenosni hotspot.

3

Tapnite na

Podešav. prenosivog Wi-Fi hotspota > Konfigurisanje Wi-Fi pristupne

tačke.

4

Unesite informacije o

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost. Unesite lozinku, po

potrebi.

6

Tapnite na

Sačuvaj.

7

Tapnite na i označite polje za potvrdu

Prenosivi Wi-Fi hotspot.

8

Ako se pojavi poruka, tapnite na

OK za potvrdu. se pojavljuje u statusnoj liniji

kada je prenosna Wi-Fi® pristupna tačka aktivna.

9

Da biste prestali da delite vezu za prenos podataka putem Wi-Fi®, odznačite polje

za potvrdu

Prenosivi Wi-Fi hotspot.

Preimenovanje ili zaštita prenosne pristupne tačke

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Povezivanje i prenosni hotspot.

3

Tapnite na

Podešav. prenosivog Wi-Fi hotspota > Konfigurisanje Wi-Fi pristupne

tačke.

4

Unesite

Ime mreže (SSID) za mrežu.

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost.

6

Unesite lozinku, po potrebi.

7

Tapnite na

Sačuvaj.