Sony Xperia E4g - Izbor mobilnih mreža

background image

Izbor mobilnih mreža

Vaš uređaj se automatski prebacuje između mobilnih mreža u zavisnosti od toga koje su

mobilne mreže dostupne u oblasti u kojoj se nalazite. Takođe, možete ručno podesiti da

uređaj pristupa određenom tipu mobilne mreže, na primer, LTE, WCDMA ili GSM.

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor režima mreže

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Mrežni režim i izaberite režim mreže.

Ručni izbor druge mreže

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže > Operateri mreže i

tapnite na njih.

3

Tapnite na stavku

Režim pretrage, pa izaberite stavku Ručno.

4

Izaberite mrežu.

Ako ručno izaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se nađete izvan dometa

ručno izabrane mreže.

Aktiviranje automatskog izbora mreže

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže > Operateri

mreže.

3

Tapnite na

Režim pretrage > Automatski izbor.