Sony Xperia E4g - Podešavanja za Internet i MMS

background image

Podešavanja za Internet i MMS

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi® mreža nije

dostupna, morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim

podešavanjima za Internet i uslugu za razmenu multimedijalnih poruka (MMS). Evo

nekoliko saveta:

Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera, podešavanja za Internet i MMS unapred

su instalirana na uređaju. Tako možete odmah početi da koristite Internet i šaljete

multimedijalne poruke.

U nekim slučajevima imate opciju da preuzmete podešavanja za Internet i MMS pri

prvom uključivanju uređaja kad je u njega umetnuta SIM kartica. Ova podešavanja

moguće je preuzeti i kasnije, iz menija „Podešavanja

‟.

U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrišete podešavanja za

Internet i MMS na uređaju. Ako greškom promenite ili obrišete podešavanje za Internet ili

MMS, ponovo preuzmite podešavanja za Internet i MMS.

Ako ne možete da pristupite Internetu preko mobilne mreže ili razmena multimedijalnih

poruka ne funkcioniše, iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno preuzeta na vaš

uređaj, pogledajte savete za rešavanje problema za vaš uređaj na strani

www.sonymobile.com/support/

, u vezi problema sa mrežnom pokrivenošću, mobilnim

podacima i MMS.

Ako je aktiviran STAMINA režim radi štednje energije, sva mobilna razmena podataka se

pauzira kada je ekran isključen. Ako to uzrokuje probleme u povezivanju, pokušajte da

izuzmete određene aplikacije i usluge od pauziranja, ili privremeno deaktivirajte STAMINA

režim. Za više informacija pogledajte

Pregled funkcije STAMINA režima

na stranici 117 .

Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Podešavanja Interneta.

3

Tapnite na

Prihvati. Kada su podešavanja uspešno preuzeta, na statusnoj liniji se

pojavljuje i mobilni podaci se automatski uključuju.

Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala mobilne mreže.

Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte

ponovo.

Da biste proverili da li je prenos mobilnih podataka uključen ili isključen

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Pogledajte da li je označeno polje za potvrdu

Razmena mobilnih podataka ili nije.

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ručno dodavanje podešavanja za internet i MMS

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Dodirnite stavke

Imena pristupnih tačaka > .

4

Dodirnite

Ime i unesite ime po želji.

5

Dodirnite

APN i unesite ime pristupne tačke.

6

Unesite sve ostale obavezne informacije. Ako ne znate koje su informacije

obavezne, obratite se operateru mreže da biste dobili više detalja.

7

Kada završite, dodirnite , a zatim

SAČUVAJ.

8

Da biste izabrali APN koji ste upravo dodali, dodirnite radio dugme pored imena

APN-a. Kad ga izaberete, taj APN postaje podrazumevani APN za internet i MMS

usluge.

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka.

4

Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.

Ako postoji nekoliko dostupnih veza, na aktivnu mrežnu vezu ukazivaće označeno dugme .