Sony Xperia E4g - Dodavanje geografske pozicije fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije fotografijama

Uključite postavljanje geografskih oznaka da biste dodali približnu geografsku lokaciju

(geografsku oznaku) fotografijama prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje

pomoću bežičnih mreža ili GPS tehnologije.
Kada se pojavi na ekranu kamere, postavljanje geografskih oznaka je uključeno, ali

geografski položaj nije pronađen. Kada se pojavi , postavljanje geografskih oznaka je

uključeno i geografska lokacija je dostupna, tako da na fotografiju može da se postavi

geografska oznaka. Kada se nijedan od ova dva simbola ne pojavi, postavljanje

geografskih oznaka je isključeno.

Uključivanje geografskog označavanja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Tapnite na stavke

Podešavanja > Lokacija.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Lokacija.

4

Aktivirajte kameru.

5

Tapnite na stavku , a zatim na stavku .

6

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Geogr. označ..