Sony Xperia E4g - Korišćenje Smile Shutter™ tehnologije za snimanje osmeha

background image

Korišćenje Smile Shutter™ tehnologije za snimanje osmeha

Koristite Smile Shutter™ tehnologiju za fotografisanje nasmejanog lica. Kamera otkriva

do pet lica i bira jedno lice za prepoznavanje osmeha i autofokus. Kada se izabrano lice

nasmeši, foto-aparat ga automatski fotografiše.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku .

3

Dodirnite stavku

Smile Shutter i izaberite nivo osmeha.

76

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Fotografisanje pomoću tehnologije Smile Shutter™

1

Kada je kamera otvorena i funkcija Smile Shutter™ uključena, usmerite kameru na

subjekat. Kamera bira na koje će lice postaviti fokus.

2

Izabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se automatski snima.

3

Ako se ne otkrije osmeh, tapnite na ekran da biste ručno snimili fotografiju.