Sony Xperia E4g - Opšte postavke za kameru

background image

Opšte postavke za kameru

Pregled podešavanja režima snimanja

Automatsko prepoznavanje scene

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju svakoj sceni.

Ručno

Ručno prilagodite podešavanja kamere.

Lice na slici

Snimajte fotografije pomoću prednje i zadnje kamere istovremeno.

Višestruka kamera

Snimite istu scenu iz više uglova na jednom ekranu.

Uživo u aplikaciji YouTube

Emitujte video zapise uživo u usluzi YouTube™.

AR efekat

Snimite fotografije ili video zapise sa virtuelnim scenama i likovima.

Kreativni efekat

Primenite efekte na fotografije ili video zapise.

Timeshift burst

Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Social live

Emitujte video zapise uživo u usluzi Facebook™.

Panoramsko snimanje

Snimajte panoramske fotografije i fotografije sa širokim uglom.

Sound Photo

Snimite fotografije sa zvukom u pozadini.

Zabava sa AR efektom

Igrajte se sa virtuelnim objektima u viziru kamere i obogatite svoje fotografije ili video zapise.

Retuširanje portreta

Snimajte fotografije uz stilove portreta u realnom vremenu.

77

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Automatsko prepoznavanje scene

Režim automatskog prepoznavanja otkriva uslove u kojima snimate i automatski

prilagođava podešavanja kako bi obezbedio snimanje najbolje moguće fotografije.

Ručni režim

Koristite ručni režim kad želite da ručno prilagodite podešavanja kamere za snimanje

fotografija i video zapisa.

AR efekat

Možete da primenite AR (augmented reality - proširena stvarnost) efekte na svoje

fotografije i tako ih učinite zabavnijim. Kada koristite kameru, ovo podešavanje vam

omogućava da integrišete 3D scene u vaše fotografije ili video zapise. Jednostavno

izaberite željenu scenu i podesite njen položaj u viziru.

Kreativni efekti

Na fotografije ili video zapise možete da primenite razne efekte. Na primer, možete dodati

efekat „Nostalgično“ kako biste postigli da fotografije izgledaju starije, ili „Skica“ da biste

dobili zabavnu sliku.

Sweep Panorama

Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja iz horizontalnog ili

vertikalnog pravca u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na stavku i izaberite stavku .

3

Da biste izabrali pravac snimanja, tapnite na

.

4

Tapnite na ekran i polako i stabilno pomerajte kameru u pravcu kretanja koji je

prikazan na ekranu.

Timeshift burst

Kamera snima niz od 31 fotografije u roku od dve sekunde – jedna sekunda pre nego što

tapnete na dugme kamere na ekranu i jedna sekunda posle toga. Tako da možete da se

vratite i pronađete savršenu sliku.

Korišćenje aplikacije Timeshift burst

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku pa izaberite stavku .

3

Snimite fotografije. Snimljene fotografije se pojavljuju u prikazu sličica.

4

Pomerajte se kroz sličice i izaberite fotografiju koju želite da sačuvate, a zatim

dodirnite .

Social live

„Social live

‟ je režim snimanja kamere koji omogućava striming video zapisa uživo na

vašu Facebook™ stranicu. Potrebno je da imate aktivnu vezu sa Internetom i da ste

prijavljeni u aplikaciju Facebook™. Video zapisi mogu biti u trajanju do 10 minuta.

Emitovanje video zapisa uživo pomoću funkcije „Social live‟

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku i izaberite stavku .

3

Prijavite se na vaš Facebook™ nalog.

4

Tapnite na da biste započeli emitovanje.

5

Da biste tokom emitovanja snimili fotografiju, tapnite na .

6

Da biste zaustavili emitovanje, tapnite na .

78

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Face in

Možete da koristite režim „Face in“ za istovremeno uključivanje prednje i glavne kamere,

da biste snimili sopstvenu fotografiju zajedno sa subjektom.

Režim višestruke kamere

Režim višestruke kamere vam omogućava da snimite fotografiju koja kombinuje slike iz

dva različita ugla i sa dva različita uređaja. Videćete dve slike u viziru kamere uređaja –

jednu sa svoje kamere i drugu sa povezanog Xperia™ uređaja ili Sony kamere koja

podržava NFC i Wi-Fi direct tehnologiju. Zatim možete da uredite ono što vidite u viziru

pre nego što snimite fotografiju.
Ako ste na nekom koncertu, na primer i želite da snimite fotografiju koja kombinuje prikaz

benda iz jednog ugla i publike iz drugog, možete da koristite režim višestruke kamere da

biste postigli najbolji efekat.
Režim višestruke kamere možete da podesite koristeći NFC, koji pokreće uparivanje dva

uređaja pomoću Wi-Fi direct tehnologije. Oba uređaja moraju da podržavaju NFC.

Režim višetruke kamere nije dostupan na svim tržištima.

Korišćenje režima višestruke kamere

1

Uključite NFC funkcije na oba uređaja koja želite da povežete.

2

Aktivirajte kameru na svom uređaju.

3

Tapnite na stavku , pa izaberite stavku .

4

Na ekranima oba uređaja tapnite na .

5

Dodirnite oblasti NFC detekcije na svakom uređaju jednu sa drugom. Oba uređaja

bi sada trebalo da se povežu pomoću Wi-Fi direct tehnologije.

6

Kada se uređaji povežu, dve slike će se pojaviti u viziru uređaja – jedna sa vizira

vaše kamere i druga sa vizira povezanog uređaja.

7

Da biste uredili slike u viziru, tapnite na

.

8

Uredite slike na željeni način. Na primer, možete da tapnete i zadržite sliku i

prevučete je na drugu stranu vizira da biste promenili redosled.

9

Kada završite sa uređivanjem i spremni ste da uhvatite konačnu kombinovanu

sliku, tapnite na

Gotovo > .

Retuširanje portreta

Koristite ovu funkciju da biste primenjivali efekte za doterivanje fotografija portreta dok ih

snimate i dobijali najbolje rezultate.

Upotreba funkcije „Retuširanje portreta“

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku .

3

Da biste prikazali birač stila, prevucite nagore na ekranu, a zatim izaberite stil

portreta za svoje fotografije.

4

Da biste sakrili birač stila, dodirnite ekran ili prevucite nadole.

5

Da biste prikazali birač okvira, prevucite nalevo, a zatim izaberite dekorativni okvir.

6

Da biste sakrili birač okvira, dodirnite ekran kamere ili prevucite nadesno.

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete da preuzmete besplatne ili plaćene aplikacije sa lokacije Google Play™ ili drugih

izvora. Pre nego što počnete sa preuzimanjem, proverite da li imate aktivnu internet vezu,

po mogućstvu putem Wi-Fi® mreže da biste ograničili troškove protoka podataka.

Preuzimanje aplikacija za kameru

1

Otvorite aplikaciju za kameru.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

MOGU SE PREUZETI.

3

Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste

dovršili instalaciju.

79

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Brzo pokretanje

Koristite podešavanja za brzo pokretanje da biste pokrenuli kameru kada je ekran

zaključan.

Samo pokreni

Pošto prevučete nagore, glavna kamera se pokreće iz režima spavanja.

Pokreni i snimi

Pošto prevučete nagore, fotoaparat se pokreće iz režima spavanja i snima se fotografija.

Pokreni i snimi video

Pošto prevučete nagore, video kamera se pokreće iz režima spavanja i počinje sa snimanjem.

Isključeno

Postavljanje geografskih oznaka

Označite fotografije detaljima o mestu na kome ste ih snimili.

Snimanje dodirom

Prepoznajte oblast fokusa, a zatim dodirnite ekran kamere prstom. Fotografija se snima

čim podignete prst.

Zvuk

Izaberite da uključite ili isključite zvuk okidača.

Skladištenje podataka

Možete izabrati da podatke sačuvate na prenosivu SD karticu ili u internoj memoriji

uređaja.

Unutrašnje skladište

Fotografije ili video zapisi se čuvaju u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi se čuvaju na SD kartici.

Balans belog

Ova funkcija prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja. Ikona podešavanja za

balans belog dostupna je na ekranu kamere.

Automatski

Automatski prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja.

Žarko

Podešava balans boje za uslove toplog osvetljenja, na primer, pod svetlom sijalica.

Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentno osvetljenje.

Dnevna svetlost

Prilagođava balans boje za uslove svetlog otvorenog prostora.

Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno vreme.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

80

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..