Sony Xperia E4g - Podešavanja fotoaparata

background image

Podešavanja fotoaparata

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku da biste prikazali sva podešavanja.

3

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim ga uredite na željeni način.

Pregled podešavanja fotoaparata

Rezolucija

Pre snimanja fotografije, odaberite između nekoliko rezolucija i razmera. Za fotografiju sa

većom rezolucijom potrebno je više memorije.

5MP

2560×1920(4:3)

Rezolucija fotografije od 5 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

ekranima koji nisu široki ili da odštampate u velikoj rezoluciji.

3MP

2560×1440(16:9)

Rezolucija fotografije od 3 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

širokim ekranima.

2MP

1920×1088(16:9)

Rezolucija fotografije od 2 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

širokim ekranima.

2MP

1600×1200(4:3)

Rezolucija fotografije od 2 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikažete na

ekranima koji nisu široki ili da odštampate u velikoj rezoluciji.

VGA

640×480(4:3)

VGA format sa razmerom 4:3.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Samostalni tajmer

Uz pomoć samostalnog tajmera možete da snimite fotografiju bez držanja uređaja. Ovu

funkciju koristite za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima će se svi

nalaziti. Samostalni tajmer možete da koristite da biste izbegli podrhtavanja kamere

prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja

fotografije.

Uključeno (2 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 2 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim tapnete na ekran kamere.

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ da biste utvrdili na koju vrstu osmeha kamera reaguje

pre snimanja fotografije.

Režim fokusa

Funkcija fokusa određuje koji deo slike treba da bude oštar. Kada je uključen neprekidni

automatski fokus, kamera nastavlja da podešava fokus tako da oblast unutar obojenog

okvira fokusa ostaje oštra.

81

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Jednostruki autom. fokus

Kamera se automatski fokusira na izabrani predmet. Neprekidni automatski fokus je uključen. Dodirnite i

zadržite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što pokazuje da je fokus postavljen. Fotografija

se snima kada podignete prst.

Prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva do pet lica, koja naglašavaju okviri na ekranu kamere. Kamera se automatski

fokusira na najbliže lice. Možete i da izaberete koje ćete lice fokusirati kada ga dodirnete na ekranu. Kada

dodirnete ekran kamere, plavi okvir pokazuje koje je lice izabrano i nalazi se u fokusu. Prepoznavanje lica ne

može da se koristi za sve tipove scena. Neprekidni automatski fokus je uključen.

Dodirni fokus

Dodirnite određenu oblast na ekranu kamere da biste postavili oblast fokusa. Neprekidni automatski fokus je

isključen. Dodirnite i zadržite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što pokazuje da je fokus

postavljen. Fotografija se snima kada podignete prst.

Praćenje objekta

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

HDR

Koristite postavku HDR (visok dinamički opseg) pri snimanju fotografija na jako

osvetljenoj pozadini ili u uslovima oštrog kontrasta. HDR nadoknađuje gubitak detalja i

proizvodi slike koje reprezentativno predstavljaju kako tamne, tako i svetle oblasti .

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

ISO

Zamućenje slike zbog nedostatka svetlosti ili subjekata u pokretu možete da umanjite

tako što ćete povećati ISO osetljivost.

Automatski

Automatski podešava ISO osetljivost.

100

Podešava ISO osetljivost na 100.

200

Podešava ISO osetljivost na 200.

400

Podešava ISO osetljivost na 400.

800

Podešava ISO osetljivost na 800.

1600

Podešava ISO osetljivost na 1600.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na slici koju

želite da snimite.

Centar

Prilagođava ekspoziciju prema centru slike.

Prosečno

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svetla na celoj slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju prema veoma malom delu slike koju želite da snimite.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

82

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Stabilizator slike

Kada snimate fotografiju, može vam biti teško da čvrsto držite uređaj. Stabilizator vam

pomaže jer kompenzuje male pokrete ruke.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

Pregled

Možete odabrati da pregledate fotografije ili video zapise odmah pošto ih snimite.

Neograničeno

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje posle snimanja.

5 sekundi

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje 5 sekundi posle snimanja.

3 sekunde

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje 3 sekunde posle snimanja.

Uredi

Fotografija ili video zapis se otvara za uređivanje posle snimanja.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se čuva posle snimanja i ne pojavljuje se pregled.

Registrovanje lica

Pomoću aplikacije „Kamera“ možete registrovati lica tako da se vizir automatski fokusira

na ta lica kada se u njemu pojave.

Blic

Koristite blic da biste snimili fotografije kada su uslovi osvetljenja slabi ili kada postoji

pozadinsko osvetljenje. Sledeće opcije su dostupne kada dodirnete ikonu blica na

ekranu kamere:

Automatski

Kamera automatski određuje da li uslovi osvetljenja zahtevaju korišćenje blica.

Popuni blic

Ovo podešavanje koristite kada je pozadina svetlija od subjekta. Na taj način se uklanjaju neželjene

tamne senke.

Smanjivanje crvenila očiju

Smanjuje crvenu boju očiju kada snimate fotografiju.

Isključeno

Blic je isključen. Ponekad kvalitet fotografije može biti bolji bez blica, čak i ako su uslovi osvetljenja loši.

Snimanje kvalitetne fotografije bez upotrebe blica zahteva mirnu ruku. Koristite samostalni tajmer da

biste izbegli nejasne fotografije.

Baklja

Kada snimate fotografije uključena je baterijska lampa ili blic kamere.

Izbor scene

Funkciju izbora scene koristite za brzo podešavanje kamere za uobičajene situacije

korišćenjem unapred programiranih scena. Kamera utvrđuje određeni broj podešavanja

umesto vas kako bi se prilagodila izabranoj sceni, obezbeđujući najbolju moguću

fotografiju.

Isključeno

Funkcija izbora scene je isključena i fotografije možete snimati ručno.

Nežan ten

Snimanje fotografija lica primenom efekta poboljšane lepote.

Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.

83

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanj. zamag. pri pokretu

Koristite za umanjivanje pomeranja kamere kad snimate nešto tamniju scenu.

Pejzaž

Koristite za fotografije pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene predmete.

HDR ispravljanje pozadins. osvetlj.

Koristite za poboljšanje detalja na snimcima sa velikim kontrastom. Ugrađena funkcija za ispravljanje

kontrasvetla analizira sliku i automatski je prilagođava kako bi se dobio idealno osvetljen snimak.

Noćni portret

Koristite kada snimate portrete noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne

ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Noćna scena

Koristite kada snimate fotografije noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne

ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Snimanje u sumrak iz ruke

Koristite za snimanje fotografija kad kameru držite u ruci, u uslovima slabog osvetljenja sa smanjenim

šumom i zamućenjem.

Velika osetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez blica, u uslovima slabog osvetljenja. Smanjuje zamućenje.

Sladokusac

Koristite za snimanje aranžirane hrane sa svetlim bojama.

Ljubimac

Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvenu boju očiju.

Plaža

Koristite za snimanje fotografija na plaži ili pored jezera.

Sneg

Koristite na osvetljenim mestima kako bi se izbegle isuviše osvetljene fotografije.

Zabava

Koristite za fotografije u zatvorenim prostorima u loše osvetljenom okruženju. Ova scena hvata

unutrašnje pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Zbog dugotrajne ekspozicije kameru morate da

držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.

Sport

Koristi se za fotografije objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije smanjuje zamućenje

zbog kretanja.

Dokument

Koristite za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje povećan, oštriji kontrast.

Vatromet

Koristite za snimanje fotografija vatrometa u svoj njegovoj veličanstvenosti.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.